Parkering

Parkering

Vær opmærksom på, at hele parkeringsområdet er betalingsområde.

Kom i god tid og undgå det store pres, der ofte bliver lige før airshowet går i gang.

Der vil være regulering og hjælp med afviklingen af trafikken fra Politihjemmeværnet og Flyvehjemmeværnet.